Privacy en Cookies

Privacy

Mind Mystery verzamelt persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle services en diensten die door Mind Mystery worden aangeboden en waarmee persoonsgegevens verzameld worden. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verzamelen en met welk doel. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 

Laatst aangepast: 18 juli 2018
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Een aangepaste privacyverklaring is van toepassing vanaf de datum zoals hier vermeld. Bekijk ook onze cookieverklaring.

 

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Mind Mystery, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71501118, gevestigd aan de Tienrayseweg 10c, bereikbaar per mail op info@mindmystery.nl.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking
Mind Mystery verwerkt persoonsgegevens voor:

 • De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals het afhandelen van aankopen entreetickets in de webshop of het afsluiten van een abonnement;
 • Servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld bijvoorbeeld via de website;
 • Het opvolgen van wettelijke verplichtingen. Mind Mystery verwerkt je gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale plichten;
 • Marketingdoeleinden, zoals:
 • Promotionele doeleinden. Daaronder valt onder andere het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, verzenden van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van informatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op de Mind Mystery website en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn;
 • Daaronder valt onder andere het delen en combineren van persoonsgegevens om een profiel te ontwikkelen, zodat wij de inhoud van onze websites, informatie, reclames, producten en diensten beter op jouw interesses en gedrag kunnen afstemmen.
 • Ontwikkel- en analysedoeleinden om onze websites verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van respons op onze winacties en promotiecampagnes en het sturen van anonieme enquêtes.

 

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen of, in het geval van een nieuwsbriefinschrijving, je informeren over onze diensten en activiteiten.

Als je een contact-/offerte-, sollicitatie- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

 

 Type gegevensBewaartermijn
Contact-, reserverings- en offerteformulieren op de websiteMax. 3 jaar
NieuwsbriefaanmeldingenTot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief
ParkonderzoekMax. 3 jaar
Deelname (win)actiesMax. 6 maanden na afloop van actie
Persoonsgegevens bij aangaan overeenkomst (online ticket, abonnementhouder, reservering)Max. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens verzonden via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)
Persoonsgegevens bij sollicitatieMax. 6 maanden

 

Jouw rechten
Als betrokkene heb je een aantal rechten, waaronder: Inzage, Rectificatie, Vergetelheid, Beperkingen, Bezwaar, Overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens. Tevens heb je als betrokkene het recht op indienen van een klacht inzake verwerking van de persoonsgegevens bij de autoriteit persoonsgegevens en/of rechter.

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Mind Mystery vastgelegd en bewaard worden. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie en aanvulling
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Mind Mystery. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 3. Recht op vergetelheid
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Mind Mystery vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 4. Het recht op beperking van de verwerking
  Wil je niet langer dat jouw gegevens of een deel van jouw gegevens worden gebruikt door Mind Mystery? Laat ons dit dan weten. Je gegevens blijven dan wel opgeslagen omdat deze voor het doel waarvoor ze verzameld zijn (nog) niet verwijderd kunnen worden. Wij zullen er geen verrichtingen meer mee uitvoeren.
 5. Het recht van bezwaar
  Wil jij niet dat Mind Mystery jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.
 6. Recht op overdraagbaarheid
  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Mind Mystery opgeslagen liggen voor een andere partij. Dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Mind Mystery al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 7. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Mind Mystery niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Wanneer je gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten verzoeken we je contact op te nemen via info@mindmystery.nl. Ter verificatie dienen wij de echtheid en geldigheid van je identiteit te verifiëren om vast te stellen dat je verzoek rechtmatig is. Hiervoor dienen wij mogelijk een identiteitsbewijs verificatie uit te voeren. Wij accepteren enkel een identiteit verificatie wanneer deze voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Maak in de kopie je Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
 • Schrijf in de kopie dat het een kopie is.
 • Schrijf in de kopie dat deze voor Mind Mystery is bedoeld.
 • Schrijf in de kopie de datum waarop je de kopie afgeeft.

 

Veilige kopie maken met KopieID app
Een kopie van je legitimatiebewijs kun je met hulp van de KopieID app beveiligen. Zo sta je niet meer persoonlijke informatie af dan strikt nodig. Je kunt de KopieID app downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Bezoekgegevens en Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om Mind Mystery als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen we je er expliciet op dat deze gegevens door Mind Mystery nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu. De door Mind Mystery verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren en inspireren. Je e-mailadres wordt alleen met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens bewaard. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Profilering
Op basis van gedrag op de website worden met marketinglijsten profielen aangemaakt, zodat we bezoekers op andere sites relevante advertenties kunnen tonen op basis van de marketingcookies. Hiermee krijg je als bezoeker relevante advertenties te zien, aangezien dit aansluit bij je eerder getoond gedrag op de website. Hiermee hopen we je nog beter te kunnen informeren over onze diensten en artikelen. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een specifiek persoon.

 

Verwerkersovereenkomst
Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

 

Cookieverklaring Mind Mystery
Mind Mystery maakt gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken in. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder geven wij je zoveel mogelijk informatie over het gebruik van deze technieken.

 

Wat zijn cookies en waar gebruiken wij ze voor?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. We gebruiken de term ‘cookies’ voor het gemak als overkoepelende term; daaronder vallen onder andere cookies, web-beacons en javascripts. Cookies worden automatisch van je apparaat verwijderd. Dit betekent voor sommige cookies aan het eind van je internetsessie, terwijl voor andere geldt dat ze voor korte- of langere tijd bewaard blijven.

 

Welke cookies gebruiken wij?
Hieronder een kort overzicht van de soorten cookies die we gebruiken op onze website.

 

Cookies zonder toestemming

 • Functionele cookies 
  Cookies die ervoor zorgen dat onze website naar behoren functioneert.
 • Analytische cookies
  Deze hebben als doel het gebruik van de website te vergemakkelijken. Met deze cookies verzamelen we informatie over welke pagina’s het meeste bezocht worden, welke pagina’s effectief werken of juist foutmeldingen opleveren. Bezoekers worden hiermee anoniem gevolgd.

 

Cookies waarvoor toestemming nodig is 

 • Performance cookies
  Deze cookies maken het mogelijk om informatie over jouw gebruik van de website te verzamelen en geven ons meer inzicht in de manier waarop je de site gebruikt, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren, door bijvoorbeeld de prestaties van onze website te verhogen of verschillende designideeën voor de website te testen. Wij maken alleen gebruik van performance cookies als je hiervoor toestemming hebt gegeven.  
 • Tracking, advertentie- en social media cookies
  Advertentiecookies zorgen ervoor dat informatie, promoties en advertenties relevant zijn voor jou, op onze website, maar ook daarbuiten. Ze houden bijvoorbeeld bij hoe vaak je iets ziet en welke advertenties je al gezien hebt. Ook als je deze cookies niet accepteert kun je nog advertenties van ons tegenkomen online. Niet al onze advertenties gebruiken namelijk cookies. Cookies maken het wel mogelijk om jou relevantere advertenties te tonen en geen onnodige advertenties.

 

Verwijderen en weigeren van cookies
Via de browserinstellingen op je computer kun je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Het verwijderen of weigeren van cookies heeft geen schadelijke gevolgen voor de werking van de website. Het gevolg kan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen slechts beperkt of in het geheel niet werken. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

 

Cookies verwijderen in Internet Explorer​​​​​​​
Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dan in ieder geval dat ‘Cookies’ aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

 

Cookies verwijderen in Firefox
Klik op de oranje balk van Firefox bovenin en ga naar Geschiedenis  > Recente geschiedenis wissen. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier ‘Alles’.

 

Cookies verwijderen in Chrome
Klik op het blokje met 3 streepjes, rechtsbovenin. Klik op Geschiedenis > Browsegeschiedenis wissen. Klik onder Privacy op Browsegegevens wissen.

Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens’ aangevinkt staat bij het verwijderen.

 

Wijzigingen voorbehouden Cookieverklaring
Mind Mystery behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze Cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Cookie Verklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Cookieverklaring op de hoogte bent. Voor meer informatie over de wijze waarop Mind Mystery met jouw gegevens omgaat verwijzen wij naar ons privacy statement​​​​​​​.