Balkon (1945)

Maurits Cornelis Escher

Escher heeft ‘Balkon’ gebaseerd op een bezoek aan Malta. Het centrum van de prent is vier maal vergroot ten opzichte van de randen. Escher streeft naar de illusie van een uitstulping op het platte vlak, alsof het getekend is op papier-maché dat over een ballon is gespannen.

In het werk “Prentententoonstelling” is Escher verder gegaan met de basis van dit werk.

Wilt u meer weten over MC Escher, zijn leven en zijn werk dan bevelen wij u het Museum;

Escher in het Paleis
Lange Voorhout 74
2514 EH Den Haag
T.070-42777730
E: info@escherinhetpaleis.nl
www.escherinhetpaleis.nl