Prenten tentoonstelling (1956)

Maurits Cornelis Escher

Prentententoonstelling is een goed voorbeeld van Eschers intuïtie voor wiskunde. Hoewel hij maar weinig theoretische kennis bezit van het vak, kan hij toch veel mathematische concepten perfect uitbeelden.

Wat krijg je als je in een galerij kijkt naar een schilderij waarop de galerij afgebeeld is. Het resultaat ziet u hier voor u. Escher maakt hier gebruik van een zogenaamd Riemannoppervlak, een wiskundig figuur waarin oneindigheid gevisualiseerd wordt.
De afbeelding is in zekere zin een vervolg van zijn werk het “Balkon” heeft hij daar het centrum uitvergroot, hier geeft hij er ook nog een draai aan. Dit heeft hij gecombineerd met het voorheen beschreven Droste-effect.

Wilt u meer weten over MC Escher, zijn leven en zijn werk dan bevelen wij u het Museum;

Escher in het Paleis
Lange Voorhout 74
2514 EH Den Haag
T.070-42777730
E: info@escherinhetpaleis.nl
www.escherinhetpaleis.nl