Trappenhuis (1951)

Maurits Cornelis Escher

Escher was op school niet echt een hoog vlieger maar heeft toch iets meegenomen naar wat later een van zijn topstukken zou worden. Mickey Piller, conservator van het “Museum Escher in het Paleis” kwam bij een bezoek aan de oude HBS van Escher tot de ontdekking dat hij wellicht geïnspireerd werd door dit schoolgebouw. Waar verveling misschien toe kan leiden! Escher zelf heeft hier nooit iets over gezegd of geschreven dus een hard bewijs is hier niet voor.

Wilt u meer weten over MC Escher, zijn leven en zijn werk dan bevelen wij u het Museum;

Escher in het Paleis
Lange Voorhout 74
2514 EH Den Haag
T.070-42777730
E: info@escherinhetpaleis.nl
www.escherinhetpaleis.nl