3d Kubus en Ster

Je ziet hier twee verschillende puzzels. Maak van de rechthoekige stukken een kubus.

Maak van de driehoekige stukken een ster.

Succes!