De onmogelijke drietand (Blivet)

Instructies
Hoeveel poten heeft deze drietand?

Achtergrond
Een Blivet of duivelsvork is een optische illusie in de vorm van een vork die als we beter kijken een onmogelijke figuur blijkt te zijn. D.H. Schuster publiceerde de Blivet in 1964 in The American Journal of Psychology. Onder andere M.C. Escher heeft deze figuur vaak in zijn werk gebruikt. Ook het logo van Mind Mystery is hiervan een afgeleide.

D.H. Schuster heeft gepubliceerd over leren. Zijn bekendste werk is “Suggestive Accelerated Learning”, gepubliceerd in 1986. (Suggestief versneld leren) Hij heeft ook meerdere onmogelijke figuren ontworpen.

Andere bekende onmogelijke figuren zijn de Penrose driehoek (zie elders in het museum en buiten voor het huis op de kop) en de zogenaamde “ambihelical hexnut” (spiraalvormige zeskantmoer)