Escher Belvedere

Maurits Cornelis Escher

Belvedere is een lithografie die voor het eerst in 1958 gedrukt werd. Hier blijkt zijn liefde voor Italië. Het is een door zijn zoon gefotografeerd gebouw op Sicilië wat als uitgangspunt voor zijn tekening is gebruikt. Op het eerste gezicht is het een soort uitkijktoren die uitkijkt over het Siciliaanse landschap. Het gebouw is eigenlijk onmogelijk.

Op de eerste verdieping staat een man aan de korte zijde van de ruimte en kijkt over het landschap, op de 2e verdieping staat een mevrouw ook op de korte zijde maar zij kijkt een andere kant uit. De trap naar boven staat beneden in het midden op de vloer maar steunt boven tegen de buitenkant. Het lijkt wel alsof de bovenste verdieping een kwart slag gedraaid is maar volgens de zuilen is dit onmogelijk.

Als we verder inzoomen op de man die beneden op de bank zit dan zien we dat hij een kubus in zijn handen heeft die onmogelijk kan.
Wilt u meer weten over MC Escher, zijn leven en zijn werk dan bevelen wij u het Museum;

Escher in het Paleis
Lange Voorhout 74
2514 EH Den Haag
T.070-42777730
E: info@escherinhetpaleis.nl
www.escherinhetpaleis.nl