Kringloop (1938)

Maurits Cornelis Escher

Perspectief en geometrische patronen worden hier in een afbeelding verbonden. Arabisch tegelwerk heeft Escher geïnspireerd bij het maken van zijn geometrische patronen en het creëren van verschillende perspectieven komt in veel van zijn naoorlogse werk terug. In deze tekening gaan de figuren die de trap afrennen opgaan in de massa en niet meer individueel herkenbaar zijn. Wellict een visualisatie van opgaan in de massa.
Wilt u meer weten over MC Escher, zijn leven en zijn werk dan bevelen wij u het Museum;

Escher in het Paleis
Lange Voorhout 74
2514 EH Den Haag
T.070-42777730
E: info@escherinhetpaleis.nl
www.escherinhetpaleis.nl