Gevouwen schaken (Folded Chess)

Sandro Del Prete

Wat is de onder of wat is boven. Hier spreekt men van een dubbel perspectief, zichtbaar in het schaakbord en de ladders.

Bij Sandro del Petre kijk je naar een afbeelding en je denkt te zien wat er aan de hand is. Als je dan even gekeken hebt zie je pas de details die schilder voor je geschilderd heeft. Hij maakt onder andere gebruik van dubbele perspectieven. In tegenstelling tot MC Escher maakt Sandro del Petre geen gebruik van een wiskundige vormen.