Normarylin

Hans Hamngren (Zweden 1934)
Van dit werk zijn 115 stuks geproduceerd.
Ga recht voor het kunstwerk staan en kijk naar de punt van de piramide, Welke kunstenaar ziet u hier?

Hans Hamngren, Zweden, werkte voornamelijk met anamorfosen, vervormde afbeeldingen die de juiste proportie krijgen in een cilindrische of piramidevormige spiegel.