Stroop-taak

Lees hardop de kleur die je ziet. Je merkt waarschijnlijk dat het toch best wel lastig kan zijn om de kleur op te noemen in plaats van het woord. De verwarring ontstaat wanneer er sprake is van tegenstrijdige responstendenties. Mensen met dyslexie kunnen het over het algemeen beter, want zij zien de woorden op een gegeven moment niet meer goed en kunnen focussen op de kleur. Ook mensen die de Nederlandse taal niet spreken kunnen het makkelijker.