Het Maasdal Mysterie - Siebrandt's tuinhuis

Maasdal Mysterie

Het huis stond op de kop en kregen we na de grote knal niet meer recht maar de schade was nog groter. Het schuurtje stond ook ineens scheef en ook dat krijgen we niet meer recht. Ook hier gebeuren sinds die tijd vreemde dingen en “Het Maasdal Mysterie” was daar. Maak een foto waarbij de grootste klein wordt en de kleinste wordt groot. Ga naar binnen en ontdek dat u niet meer recht kunt staan en tot slot rollen hier de ballen naar boven.

Het Maasdal Mysterie is met de grote knal 20 tot 25 graden gekanteld is. Sinds die tijd lijkt het of de natuurwetten niet gelden op deze plek. De illusie die mensen ervaren doet zich voor doordat mensen zelf verkeerde inschattingen maken. Binnen ziet men een kamer zoals een kamer hoort te zijn. Men neemt de muur als referentie (en die is recht) maar ervaart de helling. In ons hoofd leidt dit tot verwarring en kan het leiden tot misselijkheid. Omdat met de muur als rechte referentie neemt lijkt het ook of de ballen naar boven rollen terwijl in werkelijkheid de ballen natuurlijk gewoon naar beneden rollen.